Utbildning i vildsvinsjakt

Vildsvinsstammen i Skaraborg växer snabbt och därför vill Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i Skaraborg att markägarna börjar skjuta fler djur. I höst räknar LRF med att i samarbete med Jägarförbundet starta en utbildning i vildsvinsjakt, så att maarkägare, bönder och jägare får mer kunskap om hur denna jakt går till. Den skiljer sig nämligen från annan typ av jakt. Enligt Håkan Landenmark från Hassle utanför Mariestad, som är jaktansvarig inom LRF Skaraborg, så måste det till en ökad jakt på vildsvin innan stammen blivit så stor att markägarna förlorat kontrollen.