Karlsborg en vinnare i ÖB:s förslag

I dag lämnade Försvarsmakten sitt förslag till regeringen om försvarets framtida utveckling. Av underlaget framgår det bland annat att ÖB vill att stridsvagnsverksamhet ska koncentreras till färre platser.

Det går inte att utläsa några konkreta följder för försvarsverksamheterna i Skaraborg ur rapporten.

Men på K3 i Karlsborg är man optimistiska.

Jens Ramhöj är informationschef för K3 i Karlsborg. Han tycker att ÖB:s rapport lyfter fram många förmågor som Karlsborg är bra på och i vissa fall ensamma om.

- Det gäller till exempel satsningen på obemannade flygfarkoster, men generellt finns ju en tydlig fokusering på lätta förband. Det har vi utbildat under lång tid, säger Ramhöj.