Läkarna i Lidköping kräver svar om nedläggningen

Femton läkare vid medicinkliniken på sjukhuset i Lidköping kräver i dag en konsekvensanalys av nedläggningen av förlossningen och BB i Lidköping. Annars bör sjukvårdspolitikernas beslut rivas upp, anser de.
Beslutet att lägga ner förlossningen i Lidköping kom hastigt förra månaden. Enligt läkarna saknas trovärdiga argument för nedläggningen. I ett öppet brev till politikerna i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse ifrågasätter läkarna att förlossningsjukvården kommer att bli billigare. De efterlyser också en analys hur nedläggningen påverkar annan verksamhet i Lidköping, till exempel medicin, kirurgi och anestesi.