Läget på Konvex är inte längre akut

Situationen på kadaveranläggningen Konvex i Stenstorp är för tillfället inte längre akut. Det framgick när Jordbruksverket inspekterade lokalerna igår. Men det betyder inte att risken för spridning av salmonella och andra sjukdomar är över.
Vid gårdagens inspektion konstaterade Jordbruksverket att den situation som rådde i förra veckan inte längre är lika akut. Då rapporterade tillsynsveterinären Lars Brattgård om 150 ton salmonellasmittade svinkadaver, som låg staplade på varandra i ankomsthallen, men så såg det inte ut vid gårdagens inspektion. - Men vi kan inte utesluta att en sådan situation uppstår igen, säger Stig Widell på. Trycket på den här anläggningen är för närvarande mycket stort. Till hösten hoppas Jordbruksverket att Konvex anläggning i Krutmöllan i Skåne ska kunna avlasta Stenstorpsanläggningen. Verket hoppas också på försöken med fjärrvärmekraftverk som eldas med döda djur.