Arbetshandikappade får sänkta bidrag

Arbetsförmedlingen i Habo och Mullsjö sänker det ekonomiska stödet till personer med arbetshandikapp. Orsaken är att bidragstagarna blivit fler och att pengarna därför inte räcker till.
Arbetsförmedlingen säger att minskningen av bidraget avgörs individuellt. Förmedlingen kommer också att bli mer restriktiv med att bevilja nya bidrag. Just nu finns det ungefär 100 personer i Habo och Mullsjö, som får bidrag.