Skaraslakteri visar förlust på 90 miljoner

Swedísh Meats-koncernen, med fabriker i Skara, redovisar en förlust på 91 miljoner kronor för första halvåret. Det är 110 miljoner sämre än under samma period i fjol. Kraftig ökning av köttimporten ligger bakom det dåliga resultatet. Swedish Meats ska i höst presentera en utredning, om ytterligare besparingsåtgärder på sina slakterier.