Folk är sjukare i västra Skaraborg än i öster

Västra delen av Skaraborg sjukskriver sig mer än den östra delen. Det visar statistik från Försäkringskassan. Antalet sjukdagar ökar också mer i västra Skaraborg än i landet som helhet. Nu ska en utredning ge svar på varför västra delen är mer utsatt.
I höst ska försäkringskassan i Lidköping starta sin utredning om varför sjukskrivningarna ökar i just västra Skaraborg. - Det kan bero på attityder hos människor, säger Hasse Rasetorp, chef för Försäkringskassan i västra Skaraborg. Men det kan också bero på oss: att vi inte ifrågasätter rätten till sjukpenning eller att vi inte rehabiliterar på samma sätt som Försäkringskassan på andra håll. Jag tror inte det, men det kan vara så. Utredarna kommer bland annat att besöka stora företag, kommuner och landsting, som står för en stor del av ökningen. Men även läkarna på vårdcentralerna kommer att intervjuas, eftersom det ju är de som sjukskriver folk.