Arbetsmiljöbrister i ambulansvården måste åtgärdas

Arbetsmiljöverket skärper tonen mot Skaraborgs sjukhus när det gäller arbetsmiljön på ambulansstationerna. Nu riskerar sjukhusen ett vitesföreläggande om bristerna i arbetsmiljön inte åtgärdas.
Bland annat gäller det här ambulansstationen i Götene. Där är jourrummen så lyhörda att personalen inte kan sova och lokalerna är så dåligt isolerade att det är för kallt vintertid och för varmt sommartid. Ambulansstationen i Götene var tänkt att läggas ner, men politikerna i styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutade nyligen att stationen får vara kvar åtminstone ett år, och det betyder nu att lokalerna måste byggas om även om stationen läggs ner nästa sommar. Det skriver tidningen SLA.