Soptipp utanför Skara riskerar åtal för miljöbrott

Flera soptippar i Västra Götaland, däribland Rödjorna utanför Skara, riskerar åtal för miljöbrott om inte brännbart material sorteras ut från soporna. Det framgår av en granskning av tipparna, som Länsstyrelsen har gjort.
En stor del av de sopor, som kommer till avfallsanläggningarna i Västra Götaland läggs på hög, och sorteras inte som brännbart material. Den slutsatsen slår Länsstyrelsen fast i en kritisk rapport. Bland annat har tipparna på Risängen i Skövde, Rödjorna utanför Skara och Kartåsen i Lidköping undersökts. Länsstyrelsen anser att åtminstone tipparna i Skara, Vårgårda och Borås bryter mot lagen, när brännbart material inte sorteras ut. Värst är läget på Rödjorna i Skara, som tar emot 150 000 ton sopor om året. Där sker ingen utsortering alls. På tipparna i Skövde och Lidköping tas cirka en tredjedel om hand för sortering. Senast den 1 september ska Skövde och Lidköpings kommun samt SITA Sverige AB (som driver Rödjorna) svara Länsstyrelsen. Om ingenting görs åt sorteringen kan det bli aktuellt med en anmälan till åklagare för miljöbrott.