Daghemmen i Mullsjö kritiseras för dålig miljö

Mullsjö kommun får anmärkningar igen från Arbetsmiljöinspektionen för brister på en rad förskolor i kommunen. Det handlar om buller, kalla golv, dålig luft och mögellukt.
Även om många fel rättats till sedan förra inspektionen i december, så återstår mycket att göra. Bullret måste minskas, golven ska bli varmare, luften bättre och mögellukten elimineras. Arbetsmiljöinspektionen anmärker också på för små lokaler, och för låg personaltäthet i förhållande till antalet barn på förskolorna i Mullsjö.