Anmäler Skövde kommun för diskriminering

En man med utländsk bakgrund anmäler Skövde kommun till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Han anser att han utsatts för etnisk diskriminering i samband med en provanställning.
Mannen provanställdes på ett bibliotek i Skövde kommun. I brevet till DO skriver han, att han inte fått veta att det rörde sig om en provanställning. Efter två veckor på jobbet fick han besked om att biblioteksledningen inte längre vill anställa honom. Han måste sluta om två veckor. Arbetsgivaren har enligt mannen inte uppgett någon anledning till att provanställningen skulle avbrytas. Han anser att det handlar om etnisk diskriminering. Efter att mannen kontaktat sitt fackförbund har arbetsgivaren beslutat, att han ska få stanna kvar på jobbet under tre månader.