Ny lag öppnar för sjönära boende

Den första juli börjar den nya strandskyddslagen att gälla. Den kommer bland annat att öppna upp för fler bostäder utmed exempelvis Vänern och Vättern. Positivt, tycker Lidköpings kommun, men Naturskyddsföreningen menar att allemansrätten hotas.

Strandskyddslagen kommer att ge kommunerna mer makt att bestämma över vad och hur det ska byggas utmed våra vatten. Bestämmelserna kommer att göra det möjligt att i högre utsträckning bevilja tillstånd för att bygga bostäder nära sjöar.

För Lidköpings kommun kan lagen komma att innebära stora förändringar. Kent Folkesson (C ), andre vice ordförande i byggnadsnämnden, är övertygad om att det kommer att byggas mer utmed stränderna:

Naturskyddsföreningen kritisk
– På Kålland och Kållandsö, men även utmed Flian och Lidans stränder, kommer vi att kunna bevilja fler bygglov. Det görs för att locka till oss verksamheter, turismsatsningar och för att kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, för kan vi få fler som vill bo i Lidköpings kommun så innebär det ökade skatteintäkter vilket är positivt för alla, säger han.

Men det finns kritiska röster som ryter ifrån. Bland annat hävdar Naturskyddsföreningen att fler bygglov utmed kuster och stränder kommer att leda till inskränkningar i allemansrätten och att fina naturområden inte längre kommer att vara lika tillgängliga för allmänheten.

”Skrämselpropaganda”
Naturskyddsföreningen får dock mothugg av Lennart Pettersson (C ), som sitter i riksdagens civilutskott:

– Jag säger att det där är skrämselpropaganda. Vi säkerställer strandlinjen för allemansrättsliga ändamål, så det där är en överdrift som jag inte förstår varför de kör med. Man ska han klart för sig att man ska vara restriktiv med användningen av dispenser. Det innebär att några få procent kommer att bebyggas, allt annat kommer att vara orört i fortsättningen också.

Jens Prytz
jens.prytz@sr.se