Karlsborg

Anhörigträffar i Karlsborg

I augusti startar Karlsborgs kommun upp särskilda träffar för anhörigvårdare, alltså personer som vårdar en nära anhörig i hemmet.

Träffarna ska arrangeras varje månad på familjecentralen och träffpunkten Björken. Anhörigvårdarna ska kunna få information om något särskilt tema, tillfälle att utbyta tankar och erfarenheter, samtala och umgås.