Skaraborg

Förbjudet elda valborgsbrasor

I flera kommuner i Skaraborg råder totalt eldningsföbud i dag Valborgsmässoafton, på grund av torkan.

Det är i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene som det är förbjudet att elda valborgsbrasor i dag.
Enligt räddningstjänsten kommer inga undantag att göras.

I övriga delar av Skaraborg får man elda, om det sker ansvarsfullt, och om räddningstjänsten har underrättats.
Men räddningstjänsten uppmanar till stor försiktighet med eldandet.