Fångvårdare smittade av tbc

Fyra anställda vid kriminalvårdsanstalten Rödjan i Mariestad har smittats av tbc, efter att ha varit i kontakt med en bärare av sjukdomen. Ingen av dem bedöms vara sjuk eller smittsam.

Uppdaterad 15:53

Tbc-smittan har sitt ursprung i en händelse för över ett år sedan, då sjukdomen konstaterades på en intagen på Johannesbergsanstalten i Mariestad.

Han har behandlats för det, och mår efter omständigheterna väl, enligt smittskyddsläkare Peter Nolskog.

Över 100 testade
Efter det testades 100 personer, både personal och intagna, som hade kommit i kontakt med den intagne.

Eftersom inkubationstiden är mycket lång var det först vid ett andra test det kunde konstateras att fyra anställda vid Rödjan bär på sjukdomen.

Ingen av dem bedöms vara sjuk eller smittsam, men de erbjöds att genomgå en behandling, och har tackat ja till det.

Snäll form av tbc
Det är en snäll form av tbc som har drabbat de anställda i Mariestad, säger smittskyddsläkare Peter Nolskog, till skillnad från de mer aggressiva och multiresistenta stammar av tbc som också finns.

Anna Nyberg
anna.nyberg@sr.se