Även Lidköping drabbas av nedgång

Lidköpings kommun har hittills varit förskonad från stora varsel under krisen. Men storvarslet av 55 anställda på underleverantören Mastec LPI i Lidköping är det största sedan Rörstrands porslinsfabrik lades ner för några år sedan.

Varslet på Mastec LPI beror på krisen inom bilindustrin, och det är andra varslet som drabbar de anställda. 642 personer var i går helt arbetslösa i Lidköping och det är mer än en fördubbling mot samma tid i fjol.

”Bara” 2,8 procent

Trots det är arbetslösheten bara 2,8 procent av arbetskraften, vilket är betydligt lägre än exempelvis i Skövde eller övriga Västra Götaland. En bidragande orsak är att Lidköpings kommun har många olika typer av arbetsgivare och inte är beroende av något storföretag som Volvo, något som kan ge en fördel i lågkonjunkturen.

Kjell Claeson

kjell.claeson@sr.se