Mariestad

JO utreder Mariestadsanstalten

Justitieombudsmannen, JO, inleder en utredning mot Kriminalvården, efter att en intagen vid Mariestadsanstalten gjort en anmälan mot personalen.

Den intagne skriver i sin anmälan att han har två månader kvar på sitt straff och behöver göra studiebesök på ett behandlingshem, för att få hjälp med sina drogproblem.

Men enligt den intagne har personalen nonchalerat hans förfrågningar och förhalar det hela.

Kriminalvården ska nu yttra sig om den intagnes anmälan till JO senast den första juni.