Mariestad

Länsrätten läggs ned

Länsrätterna i Mariestad och i Vänersborg läggs ned, detta enligt ett beslut av regeringen. Nedläggningsbeslutet rör elva av landets länsrätter.

Jönköping och Göteborg tar över ansvaret i de områden som tidigare legat under Mariestad och Vänersborg.

Dagens 23 länsrätter blir efter nedläggningarna tolv. De kvarvarande byter samtidigt namn till förvaltningsrätter, från och med februari 2010.

Förvaltningsrätter kommer att finnas på följande orter: Luleå, Umeå, Härnösand, Falun, Uppsala, Stockholm, Linköping, Karlstad, Jönköping, Göteborg, Växjö och Malmö.