SKÖVDE

Riksåklagaren: Inget Varoladråp i HD

Riksåklagaren, RÅ, anser inte att den 54-årige man från Varola, som dödade sin sambo i bostaden i augusti förra året, ska få sin dom i Hovrätten prövad av Högsta domstolen.

Hovrätten dömde den 54-årige Varolabon till sex års fängelse för dråp. Hovrätten gick därmed emot tingsrätten, som tidigare friat mannen helt.

Hovrätten konstaterade att 54-åringen måste ha insett risken att hans sambo skulle dö när han utdelade de två knivhuggen mot livsviktiga organ.

Annat utlåtande om knivhuggen
Mannen har i sitt överklagande till Högsta domstolen inhämtat ett nytt utlåtande från professorn i rättsmedicin Jovan Rajs. 

Jovan Jajs har gått igenom den tidigare rättsläkarens bedömning av hur knivhuggen dödade sambon och kommit till en annorlunda slutsats om hur sambon knivhuggits. Och 54-åringen anser att han inte skulle blivit dömd för dråp om hovrätten hört Jovan Rajs version av händelsen.

Inga skäl att pröva igen
Men RÅ anser inte att Jovan Rajs tillför några nya bevis som skulle kunnat förändra domen i hovrätten. Det finns därför heller inga synnerliga skäl att pröva ansvarsfrågan på nytt, skriver riksåklagaren i sitt svar till Högsta domstolen.

54-åringen hävdar också att hovrätten låtit bli att ta ställning till att han var alkoholpåverkad vid tillfället då sambon dödades. Men riksåklagaren delar inte heller denna uppfattning.

RÅ anser inte att det finns något i hovrättens bevisvärdering som gör att en prövning i Högsta domstolen kan vara av vikt för den framtida rättstillämpningen. Allt detta sammantaget gör att riksåklagaren inte anser att målet ska prövas av Högsta domstolen.