Marsch ska visa hinder

PÅ lördagen går Marschen för tillgänglighet på 25 orter i landet, däribland i Skövde. Marschen arrangeras för att uppmärksamma att det svenska samhället fortfarande inte är tillgängligt för alla människor.

Marschen vill uppmärksamma att det ännu finns hinder i samhället, som trappor, trösklar och lokaler som inte anpassats för personer med funktionsnedsättningar.

Deltagarna i marschen vill att otillgänglighet ska klassas som diskriminering av funktionshindrade och att diskrimineringslagen ska skärpas.

Det är sjunde året i rad som marschen arrangeras.