Travhäst nekas start i stortävling

Ägarna till travstoet Innocent face har stämt Västergötlands Travsällskap efter att deras häst hindras från att starta i Stochampionatet på Axevalla i juli.

Hästens ägare har gjort tre inbetalningar av startavgiften, och anser sig därmed ha ett avtal om att få starta.

Men det fjärde inbetalningskortet skickades till fel ställe, och när den avgiften inte betalades ströks Innocent face från loppet.

Ägarna anser att Stochampionatet skulle gynnas av att Innocent face får starta, eftersom hon är ett av Sveriges bästa fyraåriga travston, och stämmer Västergötlands Travsällskap för att hästen ska få rätt att starta om den sista delbetalningen görs.