Skövde

Nya besparingar i Skövde

På grund av minskade skatteintäkter måste samtliga nämnder i Skövde kommun, utom socialnämnden, spara in ytterligare på verksamheten. Det beslutade fullmäktige igår, när budgeten klubbades.

Skövde kommun har en total budget på drygt två miljarder kronor, men har tappat närmare 85 miljoner kronor på minskade skatteintäkter.

Nu måste alla nämnder, utom socialnämnden, spara 1,66 procent. Utöver det måste kultur-och fritidsnämnden minska sin ram med ytterligare 1,5 miljon. Redan i år har nämnderna haft ett sparkrav på två procent.

Socialnämnden får extra tillskott

Socialnämnden undantas helt från besparingar, och får istället ytterligare 15 miljoner.

– Vi räknar med att ett stort antal personer inte själva kan bidra till sin försörjning nästa år, då vill vi ta ett kollektivt ansvar, säger kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg (Kd).

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville höja skatten med en krona för att undvika nedskärningar, men efter omröstning blev det nej till skattehöjning.

Inga uppsägningar

Ingen anställd i kommunen ska sägas upp.

– Ambitionen är att ingen tillsvidareanställd ska sägas upp, säger Conny Brännberg.

Kommunen tog också beslut om anställningsstopp, och räknar med att misnka personalstyrkan genom naturlig avgång.

Conny Brännberg är, trots nedskärningskraven, ändå försiktigt positiv.

– I jämförelse med andra kommuner är det inte lika stor kris här, säger han.

Marie Schnell Forkman
marie.schnell-forkman@sr.se