Skövde

Fotbollsförening mister bidrag

Skövde kommun drar in damfotbollsklubben Skövde KIK:s föreningsbidrag efter missvisande uppgifter i klubbens ansökan.

I ansökan uppger klubben bland annat att exakt 231 medlemmar ska ha varit med vid varenda träning som ordnats. Något som är en orimlighet, enligt Sören Karlström, fritidschef i Skövde kommun.

– Det är naturligtvis allvarligt. Vi sitter och administrerar skattepengar och kan inte betala ut skattepengar på oriktiga underlag.

Han vill inte uttala sig om huruvida det handlar om slarv.

– Det vill jag inte uttala mig om men det är så pass omfattande så det är ingen tillfällighet. Det är jättestort.

Många brister i ansökan

Osannolik närvarvostatisk, dubbelregistrerad närvaro, saknade underskrifter, felaktiga födelsedatum för deltagarna. Det var några av de brister som upptäcktes när Skövde KIK:s underlag för de kommunala föreningsbidragen granskades.

Kommunen gav då klubben möjlighet att rätta till felaktigheterna, men när man fick tillbaka närvarokorten fanns det fortfarande stora brister. Bland annat ska 231 deltagare har varit närvarande på respektive lags samtliga träningar.

– Vi vet ju av erfarenhet hur det ser ut i normala träningsgrupper och i det här fallet har det varit orealistiskt, säger Sören Karlström.

– Vi har lagt ner mycket tid på det här, vi har varit tre personer som har försökt bringa klarhet i materialet. Men ju mer vi har tittat på det, ju mer galenskaper har vi hittat.

Får fortsätta hyra billigare

Kommunen kommer inte att betala ut något bidrag till Skövde KIK i år, som därmed går miste om nästan 80 000 kronor.

Fritidsnämnden har valt att inte polisanmäla fallet.

Kommunen kommer att fortsätta hyra ut planer och lokaler till subventionerat pris resten av året, trots att Skövde KIK inte är bidragsberättigad.

– Föreningen har bevisligen en stor ungdomsverksamhet och de ungdomarna har förmodligen ingenting med det här att göra och det vore ju illa om de skulle drabbas, säger Sören Karlström.

Bidraget söks en gång om året

Föreningar kan söka verksamhetsbidrag både från kommunen och Riksidrottsförbundet. I Skövde kan bidragsberättigade föreningar söka bidrag från kommunen en gång per år.

Det kommunala bidraget  baseras på antalet medlemmar i åldern 7-20 år och antalet sammankomster. Därutöver får bidragsberättigade föreningar i Skövde även subventionerad lokalhyra.

Stina Banck
stina.banck@sr.se