IAC nekas lån

Det blir inget undsättningslån till IAC. Företaget ville ha ett lån på mellan 50 och 100 miljoner kronor från Riksgälden men nekas nu detta.

Förhandlingar har pågått under flera månader där Riksgälden granskat förutsättningarna för ett lån och responsen från Riksgälden har varit positiv.

IAC-chef kritisk
Trots detta blev det alltså ett nej till ett lån och för IAC-chefen Marcus Nyman var detta ett oväntat besked och han är kritisk till beslutet.

Efter beslutet tycker han att kriterierna för att få undsättningslån är nästintill omöjliga att uppfylla, säger han till SKLT.