Högskolan och Volvo samarbetar

Högskolan i Skövde inleder ett samarbete med Volvokoncernen, som startar ett nytt program för samarbete med ett antal universitet och högskolor över hela världen.

Det handlar om forskning och utbildning på doktorandnivå, inom bland annat produktionsteknik, motorutveckling och fordonssäkerhet.

Avtalet med Högskolan i Skövde är inriktat på hur man kan få fordonstillverkningen kostnadseffektiv och miljövänlig.