Skaraborg

Fler exekutiva auktioner

Enligt Kronofogdemyndigheten har antalet fastigheter som sålts på exekutiv auktion ökat med nästan 70 procent sedan våren 2008 och Skaraborg är inget undantag.

På Kronofogdemyndigheten i Skövde arbetar Camilla Sterba och där har man nu fullt upp med att ordna auktioner på fastigheter.

–  Tidigare kanske vi hade en auktion i veckan, nu har vi tre. 
Det är en markant ökning, säger hon.

Det har även satts ut fler auktioner till och med maj i år, än vad kronofogden hade under hela förra året, fortsätter Camilla Sterba.

Det finns flera anledningar till ökningen. En orsak är en ändrad lagstiftning. Hur mycket lågkonjunkturen påverkat ökningen är för tidigt att säga.

– Vi får avvakta till hösten för att se resultaten, säger Camilla Sterba.