VÄSTRA GÖTALAND

Massvaccination förbereds

Nu planerar Västra Götalandsregionen en massvaccination för att hindra spridning av den så kallade svininfluensan. Sverige har beställt över 18 miljoner doser av vaccinet och tre miljoner är avsedda för Västra Götaland.

Över 18,5 miljoner doser vaccin har Sverige beställt, och det blir därmed den största beställningen av vaccin i landets historia. Kostnaden för vaccinet är på 1,2 miljarder kronor, men ännu har man inte beslutat sig för vem som ska stå för denna kostnad.

Inte heller vet man i detalj hur denna jättevaccination praktiskt kommer att genomföras. Det man vet är att de första vaccindoserna kommer till Sverige om tre månader. I februari nästa år kan alla svenskar som vill vara vaccinerade mot sjukdomen.

Stor uppgift att massvaccinera
Att vaccinera nästan 1,5 miljoner personer är ingen lätt uppgift, säger Per Follin, biträdande smittsjuksläkare vid smittskyddsenheten i Göteborg.

-- Rent logistiskt kräver det en hel del planering. Den här mängden vaccin som ska distribueras är ju motsvarande lika mycket vaccin per vecka som man har under hela hösten, när man vaccinerar mot säsongsinfluensa. 

Målet är dock att man ska klara av det. Levereras bara vaccinet ut till vårdinrättningarna så kan vaccineringen starta, berättar Per Follin.

Uppgraderad till pandemi
Nyligen har Världshälsoorganisationen WHO förklarat den så kallade svininfluensan för pandemi. Det innebär att den har uppgraderats till den högsta nivån, grad 6, på organisationens skala efter att ha nått spridning i stora delar av världen.

Detta säger dock inget om hur farlig själva sjukdomen är, säger Per Follin. Bara att många människor kan smittas och bli sjuka.

– Det finns alltid personer som av någon anledning har nedsatt skydd eller underliggande sjukdom. För dem kan det vara en allvarlig sjukdom att få inmfluensan.

Cristian Ölund
cristian.olund@sr.se