Falköping

Falköpings kommun JO-anmäls

En man i Falköping JO-anmäler Falköpings kommun för att de ska försökt mörka att skriftväxling skett mellan kommunen och Valmyndigheten i samband med EU-parlamentsvalet.

Anmälan handlar i grunden om hur kommunen hanterar sina allmänna och offentliga handlingar. Genom att försvåra tillgång till dessa handlingar ska kommunen enligt anmälaren ha hindrat insyn i kommunens verksamhet och agerande.

Mannen skriver i sin anmälan att han tror att exemplet med brevväxlingen mellan Valmyndigheten och kommunen inte är ett enskilt misstag utan ett systematiskt handlande från kommunens sida.

Enligt anmälaren tyder detta på en okunskap hos kommunen gällande tryckfrihetsförordningsfrågor som han menar bidrar till ett minskat förtroende för de politiskt ansvariga i kommunen.