Töreboda

Nedskräpare slipper böter

En man i Töreboda, som inte har städat sin tomt trots att kommunen krävt, slipper att betala vite, på grund av en miss från kommunens sida.

Mannen har miljöfarliga varor, som vitvaror, läckande motorer, kemikalier och bilbatterier, på sin tomt, och har trots påtryckning från kommunen inte städat tomten. I stället har mängden skräp ökat.

Vite på 5000 kronor
Mannen hotades då med vite på 5000 kronor, men miljödomstolen avslår ansökan eftersom vitesförläggande inte har delgivits mannen, och alltså inte kan dömas ut.