Falköping

Ishall drabbad av mögel

Det var efter några stickprov som kommunen upptäckte att Falköpings ishall är angripen av mögel.

Jan Aurén, fastighetschef i Falköping, berättar att kommunen nu inlett undersökningar:

– Efter att vi gjort stickprover såg vi att det fanns spår av mögel i hallen, både i väggarna och i taket men omklädningsdelen ser ut att ha klarat sig, säger Jan Aurén.

Fler prover ska tas i veckan
– Nu kommer vi göra luftmätningar och stickprov på fler ställen i ishallen, bland annat ska vi se på kontordelar och andra utrymmen så vi får mer fakta att gå på, säger Jan Aurén.

Mögel kan påskynda ombyggnad
Om det visar sig att möglet är ett stort problem så utesluter inte Jan Aurén att man kan komma att tidigarelägga en ombyggnad av ishallen i Falköping:

– Det finns planer hos kommun att bygga om ishallen då vi tidigare haft problem med isen. Men om det visar sig att mögelproblemen gör att vi inte kan bedriva verksamhet här, kanske man får tidigarelägga en ombyggnad, säger Jan Aurén.

Torbjörn Borg
torbjörn.borg@sr.se