Mentorer ska stötta ekobönder

För att fler svenska bönder ska välja att odla ekologiskt har 30 mentorer utbildats för att hjälpa de lantbrukare som vill ställa om till ekologiskt.

 Flera organisationer, bland andra LRF och Arla, har gått samman och bildat Bondens Ekoråd, för att stötta fler lantbrukare att ställa om till ekologisk produktion. 30 mentorer har utbildats. En av de är Mariana Wester från Lidköping.

--Jag hoppas att vi ska kunna stötta och göra att man känner sig trygg i sin nya roll som ekoproducent. Det är inga svåra grejer egentligen, säger hon.

Hade själv behövt mentor

Mariana Wester har drivit ekologiskt lantbruk tillsammans med sin man i tolv år. Paret äger bland annat 90 mjölkkor. De odlar sitt eget foder på gården och använder inte kemiska bekämpningsmedel.

Mariana Wester konstaterar att hon hade själv hade behövt en mentor i början, då det blev en hel del misstag, bland annat räknade de helt fel när det gällde hur mycket foder som behövdes.

– Det var kopiösa mängder, för korna äter så det sprutar ur öronen på dem när de får välja fritt att äta grovfoder. Plötsligt insåg vi att vi skulle behöva dubbel grovfoderskörd nästan, säger hon.

Stort efterfrågan på ekologisk mjölk

Det finns stort behov av flera ekobönder, det råder till exempel fortfarande brist på ekologisk mjölk.

– Vi behöver mer ekomjölk i Sverige. Vi har fortfarande brist, säger Mariana Wester.

Christopher Johansson
christopher.johansson@sr.se