Mariestad

Stadt förbjuds servera alkohol

Stadshotellet i Mariestad förlorar sitt tillstånd att servera alkohol. Det är ägarbolaget JPU restaurang AB, som misstänks för illa skött bokföring.

Bolaget har under över ett års tid tvistat med kommunen, som vill förhindra alkoholförsäljningen i lokalerna.

Under den tid som rättsprocessen pågår, så kommer nu stadshotellet tvingas att avstå från att sälja alkohol, skriver Mariestadstidningen.

Beslutet påverkar bara hotellgäster,eftersom företaget för närvarande inte bedriver någon restaurangverksamhet.