Karlsborg

K3 får betala skadestånd

K3 i Karlsborg ska betala 50.000 kronor i skadestånd till Officersförbundet för att har brutit mot begränsningsreglerna för innestående kompensationsledighet. 
För många anställda hade för mycket ledighet innestående samtidigt.

Vid den senaste kontrollen handlade det om drygt hundra personer.

Skadeståndet på 50 000 kronor har bestämts vid en förlikning mellan Officersförbundet och Försvarsmakten, som har medgett att man brutit mot arbetstidsavtalet.