Många bussar saknar automatiska släcksystem

En betydande andel av Västtrafiks bussar i Västra Götaland saknar automatiska släcksystem. Idag saknar nästan 40 procent av bussarna en sådan släckanordning, eftersom Västtrafik bara ställer det kravet på bussar som är tillverkade 2003 eller senare.

Men Västtrafik är av uppfattningen att man har höga säkerhetskrav på bussarna.

– Vi ställer hårda krav på släckningsutrustning, säger Kristian Ördell, presschef på Västtrafik.
De fordon som inte har automatiska släckningssystem har brandsläckare ombord. 

Västtrafik som sköter lokaltrafiken i Västra Götaland har visserligen ett eget krav på att det ska finnas automatiska släcksystem. Men det gäller bara för bussar tillverkade 2003 eller senare.

– Det är oekonomiskt att skrota en buss som fortfarande är fullt funktionsduglig och som uppfyller alla andra krav, säger Kristian Ördell.