Vänern/Vättern

Kustbevakningens dykare blir bättre

Kustbevakningen blir nu bättre på att utföra jobb under havet. En del av kustbevakningens dykare får nu kompetens som så kallade tungdykare vilket innebär att de kan gå ned på större djup, vara nere längre och inte minst göra mer avancerade jobb under ytan.

Tungdykare med B-certifikat, som det heter, har alltså rätt att utföra avancerade arbeten under vattnet. Det kommer framförallt till nytta för att hålla havet rent från farliga utsläpp. 

– Om ett fartyg med olja i tankarna sjunker vill man kunna tömma de tankarna under vattnet,  säger Mattias Heneborn på Kustbevakningen i region Väst.

Avancerade arbeten
Tungdykarna är otympligare med en hjälm på huvudet och tyngder på dräkten behöver de hjälp från kollegor vid ytan för att förflytta sig. 

Men nu kan de vara nere på 50 meters djup mot max 40, som idag. De kan även stanna nere betydligt mycket längre än idag.

Inom Kustbevakningen Syd är tungdykare igång redan nu, medan man här på Västkusten räknar med att komma igång i mars nästa år och därefter står ostkusten på tur.

– Vi har tidigare hyrt in de här tjänsterna, men det blir ett seriösare arbete om vi gör det själva, säger Mattias Heneborn.