Töreboda

Föräldrar överklagar skolbeslut

Föräldrar till elever i Töreboda kommun överklagar nu kommunfullmäktiges beslut att organisera om skolor i kommunen till länsrätten.
– Frågorna har hanterats dåligt, säger föräldern Daniel Esplund som protesterar mot omorganisationen.

I går höll föräldrarna ett protestmöte. Daniel Esplund var en av dem som var med på mötet, han berättar att det fanns representanter med från alla de berörda skolorna.
Nu har föräldrarna skrivit en överklagan till länsrätten.

– Frågorna har hanterats dåligt. Enligt föräldrarna har inte ärendet hanterats enligt lagens ordning. Inga ekonomiska analyser eller konsekvensbeskrivningar har gjorts innan beslutet tog, säger Daniel Esplund.

Enligt beslutet läggs Fredsbergs skola ner helt. De 90 eleverna fördelas på Kilen och Björkäng.
På Kilenskolan ska elever gå upp till årskurs 3 och Björkängsskolan ska ha årskurs 4 och 5.

– Om det görs en riktigt beredning som visar att det är ekonomiskt hållbart och som även kan visa på att det finns bra motiv till nedläggningen så är nog de flesta beredda att acceptera en förändring, säger Daniel Esplund.