Vill lära mer om hästens psyke

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara, SLU, ska nu ta reda på hur vanligt det är med beteendestörningar hos hästar.

Man vill också ta reda på vilka orsaker som kan ligga bakom störningen.

Marie Eisersjö är forskningsassistent vid SLU i Skara.

- Det är viktigt att ta reda på varifrån stressen kommer, säger hon.

Forskarna vid SLU har skickat ut en frågeenkät till 250 ridskolor och tränare i Västra Götaland, Halland och Örebro.

Enkäten är en del i ett större forskningsprojekt där man försöker hitta bakomliggande orsaker till beteendestörningar hos hästar.

Ekonomisk påverkan?

Krubbitning, vävning - när hästen står och vankar på frambenen,hag och box vandring och läppklapper är några beteendestörningar som forskarna vill veta mer om förklarar Marie Eisersiö.

SLU vill även ta reda på om beteendestörningar gör att hästarna sjunker i värde och därmed ger en sämre ekonomisk avkastning.

- Det kan vara intressant att få det perspektivet också, säger hon.

Marie Eisersjö säger också att det bästa sättet att få hästen att må bra är att låta den gå ute så mycket som möjligt.

Linnéa Frimodig

linnea.frimodig@sr.se