Tjuvfisket ökar i Vättern

Länsstyrelsen kommer nu att avsevärt skärpa kontrollen av kräftfisket i Vättern.

Detta på grund av att tjuvfisket efter kräftor har blivit ett allt större problem.

Om tjuvfisket inte stoppas kan Fiskeriverket i värsta fall dra in rätten till allmänt kräftfiske i Vättern.

- Exakt hur stort tjuvfisket är vet man inte, men det är för mycket, så mycket vet vi, säger Per-Erik Larson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Östergötland.

Kräftorna i Vättern kallas ibland Vätterns svarta guld. Ett 20-tal yrkesfiskare runt sjön får sina huvudsakliga inkomster från just kräftfisket.

Men det stora värdet på kräftorna lockar också tjuvfiskare. Signalkräftorna från Vättern kan kosta 110 till 120 kronor kilot på svarta marknaden. Och problemet med tjuvfisket ökar.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att burar vittjas eller stjäls från yrkesfiskare och privatpersoner som fiskar lagligt.

Fiskeförbud hotar

Sen flera år tillbaka har vem som helst möjlighet att fiska kräftor i Vättern på allmänt vatten under en begränsad tid. Och tjuvfiskarna är mest i farten under den period allmänheten tillåts fiska.

Med ökad tillsyn ska tjuvfisket av kräftor nu stoppas. Går inte det och problemet blir ohanterligt kan det i allra värsta fall leda till att Fiskeriverket drar in tillståndet för allmänt kräftfiske på Vättern.

Martin Rydgren jobbar på Fiskeriverkets avdelning för resursförvaltning:

- I värsta fall tvingas vi stoppa det allmänna fisket. Det är inget vi önskar, men hejdar vi inte tjuvfisket finns ingen annan lösning, menar han.

Johan Gustafsson