Dråpdom anmäls till JO

En privatperson i Skövde anmäler Göta hovrätt till Justitieombudsmannen efter den uppmärksammade domen mot en 54-årig man från Varola som dömdes till sex års fängelse för dråp. Anmälaren tycker inte att rätten har tagit tillräcklig hänsyn till att männen var sambos och att den dömde 54-åringen vid flera tillfällen hade utsatts för misshandel.

I sitt brev till Justitieombudsmannen undrar anmälaren om utgången av rättegången hade blivit den samma om det hade varit en misshandlad kvinna som hade dödat sin sambo. Hovrätten har varit oförstående inför att de två männen faktiskt hade varit ett par under många år och att det hade förekommit våld i relationen, skriver hon.

Frikännande blev sex års fängelse
Tingsrätten och hovrätten gjorde väldigt olika bedömningar av dödsfallet i Varola i augusti i fjol. De båda männen var kraftigt berusade och bråkade och under detta bråk greppade 54-åringen en kniv som han dödade sin sambo med. Tingsrätten tyckte inte att det gick att bevisa att det var 54-åringens avsikt att döda och frikände honom helt. Hovrätten däremot dömde mannen till sex års fängelse för dråp, mycket på grund av ett utlåtande från en ny rättsläkare som hävdade att den döde mannens skador inte kunde vara oavsiktliga.

Ingen prövning i HD
Högsta domstolen har sagt nej till att ta upp fallet och anmälaren skriver till Justitieombudsmannen att hon inte är ute efter att domen ska ändras. Hon vill bara att JO granskar fallet för att se om homosexuella par och heterosexuella par behandlas lika i svenska domstolar.

Thorbjörn Karlsson
thorbjorn.karlsson@sr.se