Västra Götaland

Sjukskrivningarna i regionen minskar

Sjukskrivningarna i Västra Götaland minskar, och nu belönas landstinget för det här. Faktum är att vårt landsting får mer pengar än något annat, från den så kallade sjukvårdsmiljarden.

Sjukvårdsmiljarden innebär att de landsting som minskar sina sjukskrivningar, varje år får dela på en miljard kronor från staten.

Västra Götalandsregionen får närmare 149 miljoner kronor, av den så kallade sjukvårdsmiljarden.  Anledningen är att sjukfrånvaron minskat med närmre 10 procent hittills i år.

Folkpartisten Sewon Ekberg är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i östra Skaraborg. Och han säger att han är nöjd över de nya pengarna.

– Det är glädjande att vi kunnat minska sjukfrånvaron så mycket, pengarna som regionen får ska användas till rehabiliteringsinsatser för personalen. Det behövs en hel del insatser för att få sjukskriven personal att börja jobba igen.

Pengarna ska stimulera till fortsatt arbete med att minska sjukfrånvaron.

– Det är mycket viktigt, dels för den enskilde men det skapar även en bättre kontinuitet bland vårdtagarna om personalen håller sig frisk, säger han.