Opålitliga sjökort i GPS:en

Nu varnar Sjöfartsverket för att grund-stötningarna kommer att öka, i takt med att allt fler båt-ägare använder GPS i sina båtar. Kartorna i GPS:en är i många fall baserade på gamla sjökort.

Tommy Granberg från Kållandsö marina båtklubb har flera gånger varit med om att GPS:en i hans båt visat fel.
– Det ser man ju då och då, säger han. Om man åker i en farled ser man ju i verkligheten var man är och då kan båtens position på skärmen vara bredvid farleden, så det är inte helt pålitligt.

Tekniken med GPS-navigering gör det möjligt att se sin position med stor precision och används allt oftare av i fritidsbåtar för navigering. Men nästan alla sjökort som GPS-apparaterna är laddade med är digitala kopior av sjöfartsverkets papperssjökort.

I många fall är informationen på sjökorten från sjömätningar som gjordes manuellt i slutet på 1800-talet, därför finns det många fel och brister i kartorna.

Tommy Granberg från Kållandsö marina båtklubb tror att det är ovana sjöfarare som löper störst risk att gå på grund när de förlitar sig allt för blint på GPS:en.
– Man måste ha respekt för att det inte är verkligeten man ser på skärmen, säger han. Det är ju bara en digital sjökortsbild egentligen, som man möjligen kan ha till hjälp.

Thorbjörn Karlsson
thorbjorn.karlsson@sr.se