Västra Götaland

Kommuner kan för lite om hedersvåld

Socialtjänsten måste bli bättre på att arbeta med familjer där barnen skyddas på grund av hedersrelaterat våld. Det anser länsstyrelsen i Västra Götaland som nu gett ut en handbok som riktar sig till socialtjänsten.

Möjligheten till stöd i form av till exempel skyddat boende för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld eller hot har blivit bättre i Västra Götaland de senaste åren, tack vare bland annat utbildningsinsatser från länsstyrelsen. Det säger Mikael Thörn, som är socialkonsulent på länsstyrelsen och har varit med och skrivit handboken.

Men arbetet på hemmaplan är bristfälligt och därför har länsstyrelsen nu givit ut handboken med konkreta råd till socialtjänsten hur de ska arbeta.

– Socialtjänsten har ett ansvar att förändra förhållanden i familjen som leder till att barnen måste skyddas, säger Mikael Thörn.

Idag skyddas ett 100 tal personer i länet i olika åldrar på boenden undan hedersrelaterat våld, men förhoppningen är att ett mer strukuterat arbete med familjerna ska kunna minska den siffran framöver menar Mikael Thörn.

– Genom att arbeta mer med familjerna så kan strukturen i familjen förändras vilket förhoppningsvis kan leda till mindre hot och våld, säger han.