SKARABORG

Beslut att inte skjuta till pengar kritiseras

I går kom beskedet från regeringen att man inte skjuter till några pengar för vaccinationen mot den så kallade svininfluensan. Ett besked som gjorde Jonas Andersson, ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, besviken. – Staten borde finansiera detta, menar han.

Västra Götalandsregionen har redan beställt tre miljoner doser vaccin mot den så kallade svininfluensan. Det betyder en kostnad på 200 miljoner kronor.

Jonas Andersson, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i regionen,  är besviken på regeringens beslut att inte skjuta till några pengar för vaccineringen.

– Jag tycker det är dåligt av staten att inte ta sitt ansvar i den här frågan. Det är på uppmaning från staten som vi har införskaffat vaccinet och det finns normalt sett en finansieringsprincip som säger att om staten gör ett åtagande åt landsting och regioner ska man också skicka med pengar för det, säger Jonas Andersson.

"Staten borde finansiera detta"
Jonas Andersson berättar att regionen var tvungen att ta ett snabbt beslut om man skulle beställa vaccinet och att man i det läget trodde man att staten skulle bidra med pengar.

– Ja, vi räknade kallt med det utifrån den finaniseringsprincip som finns. Staten borde finansiera detta och jag vet inte om sista ordet är sagt ännu.

Vaccinationsavgift diskuteras
Landstingen ska nu försöka enas om en gemensam linje för om man ska ta ut en avgift för vaccinationen eller om det blir helt gratis.

– Jag vet att det finns landsting som vill ta ut en avgift men också att det också finns de som är tveksamma till det. Nu är den här influensan klassad som en allmänfarlig sjukdom och i det läget tycker jag personligen att det känns knepigt att ta ut en avgift.

Ytterligare budgetunderskott
Regionen har sedan tidigare räknat med underskott i budgeten på grund av minskade skatteintäkter och nu ser det ut som att ekonomin kommer att försämras ytterligare.

Om det inte tas ut någon avgift för vaccinationerna kommer notan för Västra Götaland att landa runt 200 miljoner. Ändå blir troligtvis inte några neddragningar.

– Konsekvensen blir att det egna kapital som regionen har byggt upp under några år försvinner snabbare från våra konton, säger Andersson.

Stina Banck
stina.banck@sr.se