LIDKÖPING

"Snart ser man bara vindkraftverk"

Sju personer från Lindärva i Lidköpings kommun lyckas inte stoppa ett tillstånd för vindkraftverk. Miljödomstolen i Vänersborg avslår nu deras överklagan och Länsstyrelsens beslut att området är godkänt för vindkraft kvarstår.

Gunnar Synnergren är en av de sju som överklagat och han vill inte se några vindkraftverk nära sin tomt.

– De öppna landskapen som var så modernt att tala om för några år sedan kan vi glömma. Vindkraftverken dominerar ju landskapsbilden. Tittar man runt om kring sig här ser man ju snart bara vindkraftverk, säger Gunnar Synnergren.

Två, kanske tre nya vindkraftverk kan bli verklighet i Lindärva utanför Lidköping. Trots överklaganden från de grannar som kommer bo närmast de planerade vindsnurrorna så har varken Länsstyrelsen eller Miljödomstolen nekat företaget Eolus vind AB att bygga på marken. Gunnar Synnergren tycker att vindkraftverken borde placeras närmare markägarens hus där grannarna skulle bli mindre störda.

– Vi tycker att markägarna kan sätta vindkraftverken hemma hos sig så han kan ta de negativa effekterna av vindkraftverken själv. Det ska inte vi grannar behöva göra.

Erik Holmlund
erik.holmlund@sr.se