TÖREBODA

Församling vill ärva avliden dam

Bäcks församling i Töreboda menar att de borde få ärva en avliden dam som varit engagerad i församlingen. Men Kammarkollegiet tycker annorlunda. Kvinnan avled utan att ha några arvingarna och därmed så tillfaller pengarna Allmänna arvsfonden. Drygt fyra miljoner visade det sig att kvinnan lämnade efter sig.

Pengar som alltså Bäcks församling vill ha del av. Där menar man att kvinnans engagemang i bland annat syföreningen borde göra att pengar går till att vårda församlingens textilier och till att driva församlingshemmet.

Men enligt kammarkollegiet finns inga bevis för att kvinnans yttersta vilja har varit att ge pengarna till församlingen.

Mats Löfnertz som är ordförande i Bäcks församling säger att han tror sig vara säker på vad den avlidna hade velat med sin förmögenhet.

– Jag är övertygad om att det hade varit att pengar kunnat göra nytta på den lokala nivån, säger Mats Löfnertz.

Erik Holmlund
erik.holmlund@sr.se