SKARABORG

Nytt svinfluensafall i Skaraborg

Ytterliggare ett fall av den så kallade svininfluensan har konstaterats i Skaraborg. Det är en kvinna i 20-års åldern som nyligen kommit hem efter några veckor i England som bar på smittan.

Den unga kvinnan kom i dagarna hem efter en resa runt om i England som pågått under några veckors tid.

Efter en undersökning av hennes influensasymptom konstaterades det att det var den så kallade svininfluensan, berättar smittskydsläkare Peter Nolskog. Kvinnan är nu på bättringsvägen.

Just England är det land i Europa som hittills drabbats hårdast av influensan eftersom den tagit fäste där på allvar.

Det första skaraborgska fallet diagnostieserades i onsdags. Det var en ung man som bar på smittan efter en resa i Asien.

I hela Västra Götaland har nu 48 fall konstaterats, och Nolskog tror att ännu fler fall inom kort tid kommer att uppdagas. I Sverige totalt är nu totalt 274 positiva fall dokumenterade enligt Smittskyddsinstitutet.