SKARABORG

Endast influensasymptom testas

Socialstyrelsen har lagt fram nya riktlinjer vad gäller kartläggningen av den så kallade svininfluensan.

Istället för att följa varje förkylning som anlänt från internationell mark koncentrerar sig nu sjukvården på att följa upp de fall som har kraftig influensasymptom samt de med hjärt eller lungproblem i samband med symptom, berättar smittskyddsläkaren Peter Nolskog vid KSS i Skövde.

– Att följa varje inidivid med snuva är inte längre genomförbart så för att bli testad ska man vara rejält sjuk, säger Nolskog.

Hittills har över 240 fall i Sverige konstaterats och i Västra Götaland 48 fall.