Wernersson-pengar har räddat lärarjobb i Skara

De statliga så kallade Wernersson-pengarna har räddat lärarjobb och fler har kunnat anställas. - Framför allt i Skara har det varit viktigt med de här pengarna eftersom vi har ett vikande elevunderlag. Vi har också kunnat göra en del förstärkningar, säger ekonom Pia Jacobsson på barn- och utbildningskontoret i Skara.
Skara kommun har senaste två åren fått dryga 6,5 miljoner kronor i form av Wernerssonska pengar, som är avsedda att öka personalen inom skolan. Det har betytt att kommunen kunnat anställa två psykologer och öka personaltätheten inom lärarkåren. Det har bland annat lett till att fler elever i främst årskurs 5 klarar de nationella proven bättre. I går sökte kommunen nya miljoner hos Skolverket till det kommande läsåret.