Mullbacksinstitutet i Karlsborg säljs

Lars Mullback säljer Mullbacksinstitutet i Karlsborg, ett institut där neurologiskt handikappade får hjälp att träna upp sin rörlighet.
Mullback säger till Mariestads-Tidningen, att affären inte är helt klar ännu. Men det är tänkt att den nya ägaren ska ta över verksamheten den första november. Lars Mullback vill istället ägna sig åt att göra film.