Sinande brunnar problem för bönder

Den låga grundvattennivån under hösten har fått många brunnar att sina. Speciellt problematiskt blir det för lantbrukare med djur. -Vi har märkt en markant ökning av sinande brunnar på landsbygden, säger Gunnar Svenbland, räddningschef i Essunga kommun.
För lantbukare med stora djurbesättningar kan en torr brunn få allvarliga konsekvenser. Under hösten har räddningstjänsten i Essunga fått rycka ut med färskvatten till gårdar oftare än vanligt, både i den egna och intilliggande kommuner. Enligt Gunnar Svenblad har Essunga kommun god beredskap när det gäller vattenförsörjning i krissituationer, men det behövs höjning av grundvattennivån för att man ska slippa en tuff vinter.